Dojící zařízení

19.11.2010

Dojírna je technicky nejsložitějším a nejnáročnějším zařízením mléčné farmy.  Moderní chovatelé se dnes orientují především na nejvýkonnější typy dojíren, které zaručují vysokou hodinovou výkonnost, maximální spolehlivost a kvalitu dojení, jsou mimořádně odolné a nenáročné na servis a údržbu a poskytují širokou škálu doplňkových funkcí, jako je sledování a vyhodnocování pohybové aktivity pro účely vyhledávání říje a včasné inseminace, sledování zdravotního stavu mléčné žlázy, měření elektrické vodivosti mléka a řadu dalších. Ty opravdu nejmodernější dojírny dokonce upozorňují dojiče hlasem na dojnice nemocné nebo léčené a dokáží oddělit mléko léčených dojnic a separačním potrubím jej dopravit do zvláštní  sběrné nádrže. Navíc po podojení každé krávy se provede automaticky celkové dezinfekce nejen strukových návleček, ale celého dojícího stroje včetně mléčné hadice.

Dojírny DAIRYMASTER jsou buď stacionární, nebo kruhové. Ty největší kruhové dojírny DAIRYMASTER mají až  100 dojících míst. Stacionární dojírny, které pracují systémem Swing Over mají jenom poloviční počet dojících strojů, ovládacích panelů, pulzátorů, měřičů mléka a dalšího zařízení, než u běžné dojírny se stejným počtem dojících stání. To znamená, že intenzita využití těch nejdražších částí dojírny je dvojnásobná a návratnost investice do pořízení takové dojírny je mnohem rychlejší. Průchodnost dojírny DAIRYMASTER SWING OVER při obsluze jedním dojičem ukazuje následující tabulka:

Výkonnost dojírny DAIRYMASTER SWING OVER

Pro správný průběh dojení je kromě jiného velmi důležité, aby především strukové návlečky byly vždy naprosto v pořádku, neopotřebované a nepoškozené. V následujích dvou tabulkách si můžete sami spočítat, jak často byste měli nechat strukové gumy ve Vaší dojírně vyměnit. Vyberte si vzorec podle toho, zda dojíte dvakrát, nebo třikrát denně:

Výpočet výměny strukových návleček při dojení 2x denně

Výpočet výměny strukových návleček při dojení 3x denně