Osvětlení stájí

19.11.2010

Dostatek denního i umělého světla ve stájích je dnes zcela samozřejmým požadavkem a řeší se už při navrhování stavby nebo rekonstrukce. Zatím co denního světla je obvykle dostatek, umělé osvětlení většinou nezajišťuje požadovanou světelnou pohodu pro ustájená zvířata. Především mladší kategorie skotu a produkční dojnice potřebují vysokou intenzitu světla alespoň 150 – 200 luxů po dobu 16 – 18 hodin denně. Je prokázáno, že má-li zvíře dostatek světla a vzduchu, je zdravější, má vyšší užitkovost (ať v mléce či mase) a lepší reprodukci.

Pro zajištění dostatečného množství světla v celém prostoru stáje doporučujeme využití osvětlovacích těles řady AGRILED 3, která jsou konstruována právě pro stáje a další provozy na farmách. Jsou to kompaktní tělesa z hliníkové slitiny se skleněným krytem. Zdrojem světla jsou moderní energeticky úsporné LED.  Hliníkové odrazné plochy s unikátním zakřivením rozptýlí světlo rovnoměrně po velké ploše podlahy stáje s průměrnou intenzitou osvětlení až kolem 200 luxů a více. Životnost LED je 100 000 hodin s garancí minimálního výkonu 90% štítkové hodnoty po uplynutí 100 000 hodin provozu.

Ve stájích, kde je třeba zajistit i v době nočního odpočinku zvířat dohled člověka, je velmi výhodné použití těles s integrovanými červenými LED diodami.  Zvířata červenou barvu světla nevnímají, přitom je ale ve stáji dostatečná viditelnost, aby se člověk mohl ve stáji pohodlně pohybovat a zkontrolovat dění, asistovat u porodu a podobně. Není nutno rozsvěcet hlavní osvětlení, rušit tím všechna zvířata z odpočinku a stresovat je. Pro chovy drůbeže dodáváme tělesa AGRILED s LED diodami modré barvy.

Pohodlné ovládání a pravidelné dodržování světelného režimu zaručuje řídící jednotka AGRIBOX pro spojená se světelným čidlem, které se instaluje na vnější plášť budovy. Řídící jednotka reaguje  podle porovnání nastavených časů a aktuální úrovně přirozeného světla tak, že je ve stáji každý den dostatečná úroveň osvětlení po dobu 16 – 18 hodin.

V této tabulce je přehled dodávaných typů těles řady AGRILED 3.