Osvětlení stájí

19.11.2010

Dostatek denního i umělého světla ve stájích je dnes zcela samozřejmým požadavkem a řeší se už při navrhování stavby nebo rekonstrukce. Zatím co denního světla je obvykle dostatek, umělé osvětlení většinou nezajišťuje požadovanou světelnou pohodu pro ustájená zvířata. Především mladší kategorie skotu potřebují vysokou intenzitu světla alespoň 150 – 200 luxů po dobu 16 – 18 hodin denně. Je prokázáno, že má-li zvíře dostatek světla a vzduchu, je zdravější, má vyšší užitkovost (ať v mléce či mase) a lepší reprodukci. Bohužel ani dojnicím ustájeným v nových a moderních halách se často nedostává dostatečného množství světla. Ve stáji je obvykle instalováno velké množství trubicových zářivek v několika řadách, ale výsledný efekt neodpovídá vysokým pořizovacím i provozním nákladům. O velké množství trubic se obvykle málokdo stará, trubice bývají brzy znečištěné nebo přestvávají fungovat a jejich výměna je drahá a pracná. Tělesa AGRILIGHT AL 2007 mají vynikající vlastnosti, díky své unikátní konstrukci dokážou rovnoměrně rozptýlit světlo do prostoru o šířce až 24 metrů, takže v hale široké 24 metrů stačí instalovat 1 řadu těles v ose stáje.

Pro zajištění dostatečného množství světla v celém prostoru stáje doporučujeme využití osvětlovacích těles AGRILIGHT, která jsou právě pro stáje a další provozy na farmách vyvinuta. Jsou to kompaktní tělesa z hliníkové slitiny se skleněným krytem. Zdrojem světla jsou moderní energeticky úsporné výbojky. Výbojky typu MH (metal-halidové) dávají světlo jasně bílé barvy a využívají se nejen ve stájích, ale také například v dojírnách. Vysokotlaké sodíkové výbojky HPS svítí žlutavým světlem a jsou velmi výhodné a vhodné do všech stájí. Jejich velkou předností je mimořádně vysoká svítivost na jednotku příkonu. Místo 4 – 6 řad trubicových zářivek  ve stáji o šířce 24 – 36 m stačí instalovat 1 – 2 řady těles AGRILIGHT AL 2007.  Například ve stáji, kde mělo být instalováno 96 těles s trubicovými zářivkami (aniž by byla uvedena výsledná úroveň osvětlení) stačilo pouze 18 těles AGRILIGHT MH, nebo 12 těles AGRILIGHT HPS s vysokou úrovní osvětlení 234, respektive 251 luxů.  Životnost výbojek je až 20 000 hodin, takže není třeba časté výměny, jak tomu bývá u zářivek.

Ve stájích, kde je třeba zajistit i v době nočního odpočinku zvířat dohled člověka, je velmi výhodné použití těles s integrovanými LED diodami o příkonu pouhých 6W, které svítí červeným světlem. Zvířata červenou barvu světla nevnímají, přitom je ale ve stáji dostatečná viditelnost, aby se člověk mohl ve stáji pohodlně pohybovat a zkontrolovat dění, asistovat u porodu a podobně. Není nutno rozsvěcet hlavní osvětlení, rušit tím všechna zvířata z odpočinku a stresovat je. Pro chovy drůbeže dodáváme tělesa AGRILIGHT AL 2007 s úspornou zářivkou PL 70 W a s LED diodami modré barvy.

Pohodlné ovládání a pravidelné dodržování světelného režimu zaručuje řídící jednotka AGRIBOX, spojená se světelným čidlem, které se instaluje na vnější plášť budovy. Podle požadavků a potřeb chovatele se na řídící jednotce nastaví časy rozsvěcení a zhasínání hlavních světel i integrovaných LED diod. Řídící jednotka reaguje  podle porovnání nastavených časů a aktuální úrovně přirozeného světla tak, že je ve stáji každý den dostatečná úroveň osvětlení po dobu 16 – 18 hodin.

V této tabulce je přehled dodávaných typů těles AGRILGHT AL 2007. Tělesa s označením D* jsou vhodná i pro plynulé stmívání a rozsvěcení.

Přehled dodávaných těles AGRILIGHT AL 2007